Ali Şeriati – İslâm Sosyolojisi Üzerine

Ali Şeriati – İslâm Sosyolojisi Üzerine

 

Bir öncü olarak Şeriati, İslam sosyolojisi hakkındaki görüşlerini, Türkçe, çevrilen “İslam Sosyolojisi Üzerine” (1980) adlı eserinde açıklamıştır. Konferanslardan oluşan bu kitapta o, İslam ve din sosyolojisi hakkında görüşlerini bildirmekle kalmamış; insanbilim, tarih felsefesi, sosyolojinin diyalektiği, ideal toplum ve ideal insan gibi bir çok konuda Kur’an’a dayalı görüşler geliştirmiştir. Bu kitap dışında Şeriati “İslam Bilim” (İslam Şinasi, 1992) adını verdiği ve Meşhed Üniversitesinde okuttuğu derslerden oluşan bir eserle, İslami sosyolojiye ait düşüncelerine daha sistematik bir yapı kazandırmıştır. Kendi deyimiyle o bu eserinde İslam Bilimi’nin çatısını (“alt yapı” ve “üst yapı”sını) kurmuştur. Şeriati, “altyapı” ile bir din veya ideolojinin “dünya görüşü”nü kastetmektedir. “Üstyapı” ise, temel dünya görüşünden türeyen tüm inanç ve düşünceleri ihtiva etmektedir. Her ne kadar Şeriati, İslam bilim ve İslam sosyolojisi konusundaki görüşlerini bu iki kitapta toplamışsa da bir Müslüman sosyolog olarak diğer kitaplarında da insan, kültür, ideoloji, din ve medeniyet gibi sosyal bilimin en temel kavram ve meselelerine orijinal yaklaşımlar getirmiş ve İslami sosyolojiyi sözkonusu alanlarda uygulamaya koymuştur. Bu bakımdan onun eserlerinin çoğu çağdaş İslam sosyolojisinin literatürü olarak görülebilir.

 

 

PDF INDIR || ONLINE OKU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.