MAHİR ÇAYAN: BÜTÜN YAZILAR – PDF

MAHİR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR – İKİNCİ BASKI

 

ÖNSÖZ :

Mahir Çayan’ın kendine ait Yazıları, 30 Mart 1972 kızıldere sonrasında Bütün yazılar olarak derlenmiş ve çeşitli yayıncılar tarafından defalarca basılmıştır. Fakat; dünya denkleminin alt-üst oldugu, eski dengelerin yıkıldıgı, yeni dengelerin yeniden dizayn edildigi, ülkemizde ve ortadoğu’da, sömürge devrimlerinin politik-askeri kuramcısı Mahir Çayan’ın, bütün yazılarını tekrar okuyucuyla buluşturmanın ve bunu ‘’Ortadoğu Devrimci Çemberi’’nin içinde yer alarak gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

71 silahlı çıkışının ilk adımını atan Mahir Çayan, bu devrimci kopuşu gerçekleştirirken içinden çıktığı ortamı bataklık olarak nitelendirmiş ve bataklığın izlerini bir süre üzerlerinde taşıcaklarını, bunun tersini idda etmenin idealizm olacağını ifade etmiştir. Ve bu izlerin ancak savaşın içinde savaşıla, savaşıla atılacağını net bir şekilde göstermiştir.

Diger yandan Mahir Çayan, Kesintisiz devrim broşürüne başlarken “ülkemiz solunda bugün tam bir teorik keşmekeş hüküm sürmektedir” diye başlamış ve marksist devrim teorisinin diyalektik metoduna ve onun muhtevasına sadık kalarak, sömürge devrimlerinin politik-askeri kuramını ve onun dilini, terminolojisini, kavramlarını kendine ait bir uslupla yeniden üreterek Türkiye’ye ve sömürge devrimlerine özgü bir politik askeri kuramı sentezlemiştir.

İşte bu nedenle biz; Mahir Çayan’ın teorik ve politik meseleleri ele alırken başvurdugu diyalektik metot’un ’’ herşey hareket halindedir’’ belirlemesine sadık kalarak, dünyayı sadece yorumlamakla yetinmeyip, degiştirme eylemi içinde yer alarak, somutu soyutlamanın ve tekrar somutlaştırmanın, devrimci teoriyi bu temelde üretmenin tarihsel öznesi olacagız.

ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ BASIN BÜROSU

PDF INDIR || ONLINE OKU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.