Arapça Çevirisi Yapılan Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları İçin Önsöz

ماهير چايان : الأعمال الكاملة

-Mahir Çayan

Bütün Yazılar, TürkçeKürtçeArapça …


-Arapça çevirisi yapılan Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları için yazılan önsöz:

Mahir Çayan’ın, Türkçe’den Arapçaya tercüme edilen -Bütün Yazıları- bu eser, Emperyalizme, Siyonizm’e ve faşizme karşı Ortadoğu halklarının mücadele birliği için THKP-C çizgisinde canlarını feda eden “Dörtler” Fırat Çaplık, Muhammed Tiril, Fırat Yıldırım, Umut Özsepet yoldaşlar şahsında, Haziran şehitleri anısına ithaf edilmiştir.

1. BASKIYA ÖNSÖZ:

2. Paylaşım savaşı (1945) sonrası “yeni sömürgecilik” dönemini başlatan Amerikan emperyalizmi, Türkiye’yi yerli işbirlikçileri vasıtasıyla adım adım tam denetimi altına aldı. Türkiye, ABD tarafından “yeni-sömürgeci” esaret altına alındığı günden beri (1946) hep birbirini takip eden Amerikancı hükümetler ve cuntalar tarafından faşizmle yönetilen bir ülke oldu. Ülkemiz zenginliklerinin emperyalizme peşkeş çekilmesine, talan edilmesine, halkımızın açlığa ve sefalete mahkum edilmesine ve ulusal onurun hayasızca Amerikan postalları altında çiğnenmesine karşı çıkan partimiz THKP-C, bağımsız Türkiye ve özgür vatan için silahlı isyan bayrağını yükseltti.

Bağımsız Türkiye ve özgür vatan için THKP-C’nin başlattığı silahlı mücadeleyi destekleyen on binlerce işçi, köylü, genç, aydın ve yurtsever oligarşik rejim tarafından işkencelerden geçirildi. hapishanelere dolduruldu. Onlarcası sokak ortasında kurşunlandılar. Devrimci bir halk savaşı ile “yeni-sömürgeci” düzenlerinin alaşağı edileceğini gören emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, halkın devrimci öncülerini ölü ya da diri ele geçirebilmek için 12 Mart 1971’de sıkıyönetim ilan ettiler.

NATO emrindeki asker ve polisin her yerde aradığı Mahir Çayan önderliğindeki THKP-C savaşçıları, Ünye’deki, (Tokat) NATO radar üssünde üç görevliyi esir alarak 30 Mart 1972‘de Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyüne geçtiler. Önderimiz Mahir Çayan ve dokuz yoldaşımız, emperyalizmin aleti ve vurucu gücü T.S.K. (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile saatlerce süren çatışmada Kızıldere’de şehit düştüler. Esir tutulan üç NATO görevlisi, önceden verilen karar doğrultusunda THKP-C savaşçıları tarafından infaz edildi.

Kızıldere’de örgütsel yapısı dağılan THKP-C geride on binlerce sempatizan ve taraftar kitlesi bırakmıştı. Kesintiye uğrayan direnişi yeniden başlatmak ve dağınık Parti-Cephe güçlerinin birliğini gerçekleştirmek için, 1975 yılında Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB), Kızıldere’de kesintiye uğrayan devrimci savaşı yeniden başlattı. Emperyalizme, Siyonizm’e ve faşizme yönelik onlarca askeri operasyon gerçekleştirildi. Filistin kamplarında (Beka vadisi) askeri eğitim gören ve 1981 yılına kadar silahlı mücadeleyi sürdüren lider yoldaşlarımız Mete Atilla Ermutlu, Tamer Arda, Mehmet Zeki Yumurtacı, Ömer Çimeken ve onlarca yoldaşımız şehit düştü. CIA ajanlarını cezalandırdıkları için Kadir Tandoğan ve Ahmet Saner yoldaşlar, ABD talimatı ile 25 Haziran 1981 yılında 12 Eylül cuntası tarafından idam edildiler.

12 Eylül’de ABD tarafından iş başına getirilen Kenan Evren, emperyalist efendilerinin istekleri doğrultusunda “yeni-sömürgeci” düzeni, neo-liberal yağma ve talan politikaları temelinde yeniden dizayn ederek derinleştirdi. Türkiye, “yönetenlerin artık eskisi gibi yönetemediği, yönetilenlerin ise artık eskisi gibi yönetilmek istemediği” tam bir “milli kriz” içindedir. Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları bu gerçekler ışığında bir kez daha doğruluğunu ortaya koymaktadır. Bizim görevimiz “yeni-sömürgeci” düzenin derinleşen “milli kriz’ini” THKP-C’nin volantirist (İradeci) düşüncesi temelinde zengin ve canlı bir pratikle orantılı olarak daha da derinleştirmektir. Bağımsız Türkiye ve özgür vatan için, oligarşik dikta rejimini alaşağı etmenin, halk iktidarı kurmanın ve sosyalizmi inşa etmenin yolu, THKP-C düşüncesini işçi sınıfı ve emekçi halkımıza mal etmekten geçmektedir. Bu aynı zamanda, coğrafyamız Ortadoğu’nun yer-altı, yer-üstü zenginliklerini yağmalayan Amerikan emperyalizmine ve Siyonizm’e vurulacak en öldürücü darbedir.

Bizi yolumuzdan saptırmayacak olan THKP-C düşüncesidir, Önderimiz Mahir Çayan’ın kaleme aldığı Bütün Yazılarıdır. THKP-C düşüncesinin yayılması ve emekçi halk kitlelerine mal edilmesi demek halkımızı kurtuluşa götürecek olan yol demektir. Bu aynı zamanda, “Ortadoğu Devrimci Çemberi” şiarımızın bir gereğidir. Ortadoğu’da, Emperyalizme ve Siyonizm’e en öldürücü darbeyi vuracak devrimci bir görevdir. Bu sebeple THKP-C’nin teorik görüşlerinin temelini meydana getiren Mahir Çayan’ın bütün yazılarının Arapça 1. Baskısını yapmayı bir görev saydık. Önderimiz Mahir Çayan’ın Bütün Yazılarını Türkçe’den Arapça’ya tercüme eden Kemal …arkadaşa, böylesine değerli bir çalışmayı Ortadoğu halklarına kazandırdığı için teşekkür ederiz.

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!

Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!

Kahrolsun Siyonizm!

Eylül 2023

-Ortadoğu Devrim Cephesi Basın Bürosu-


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.