Maksim Gorki – ANA

Maksim Gorki – ANA

“Edebiyat çok sorumluluk isteyen bır iştir. Bir yazar, büyük edebi türlere geçmeden önce hikaye janrının dikenli yollarından geçmek zorundadır. Romanın türü, büyük bir yaşam deneyi ister insan kesin olarak: ya evet yahut hayır demelidir.” Rus yazarı “Aleksey Maksimoviç Peşkov” halk içinden çıkmış, yaşamını kazanmak için çok çalışmış ve uzun bir süre sefalet içinde yaşamıştır yapıtlarında büyük bir güçle yeni yaşamı yaşatmıştır. Nijni Novgorod’da doğdu yoksul bir ailenin çocuğudur öğrenim görmedi, kendi kendini yetiştirdi. Fırıncı çıraklığı, bekçilik, bulaşıkçılık gibi çeşitli işlerde çalıştı. Yaşamının bu çağın’ “Çocukluk”. “Benim üniversitelerim” adlı yapıtlarında anlatır Saint Petersburg’daki Marksistlerle tanıştı. Onlarla yakınlığı nedeniyle yapıtları bir süre sansür edildi. 1902 yılında Bilimler Akademisi’ne onur üyesi seçilince hükümet bu seçimi bozdu. Çehov ve Korelenko hükümetin bu kararını protesto etmek amacıyla Akademiden ayrıldılar.. 1905 ihtilalinde büyük etkileri oldu. Tutuklanması dünya ölçüsünde bir olay yarattı. Serbest bırakılınca Capri’de yerleşti. Daha o yıllarda öyküleri, romanları dünya dillerinde yayınlanmıştır. Kısa süren bir çekimserlikten sonra 1917’de Komünist İhtilaline katıldı. Yaptıkları yeni rejimin sembolleri haline gelmişti. 1928’de Sovyetler Birliği’ne geri döndü Rejimi destekleyen yazılar yazdı. Doğduğu kente “Gorki” adı verildi. Maksim Gorki’nin öyküleri, romanları, oyunlarıyla gerçekçiliğe yeni bir anlam, yeni bir okuma zevki getirmiştir. Romanlarının hemen hemen tümü dilimizde yayınlanmış, oyunlarının da pek çoğu sahnelerimizde oynanmıştır.

 

PDF INDIR || ONLINE OKU

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.