Marksist Devrim Teorisi Ve Devrim Stratejisi

Marksist Devrim Teorisi Ve Devrim Stratejisi

 

* Elinizdeki kitap, S. Barikatta “Marksist Devrim Teorisi Ve Devrim Stratejisiyle İlgili Temel Kavramlar Üzerine Seminer Notları” olarak Eylül 2007’den itibaren yayınlandı. “Seminer notları” olarak başlayan bu çalışma, özünde bir semineri aştı ve kapsamlı bir çalışmaya dönüştü. 2010 Yılında ise derlenerek kitap olarak basıldı.

Politik, pratik planda artık bütün devrimci ve sosyalist güçler yeni tarihsel süreç-dönem tanımlamaları yapmakta ve hatta 3. bir emperyalist paylaşım (dünya) savaşının bölgesel bağlamda sürdürüldügü gerçeğini kabul etmektedirler. Fakat asıl sorun proleterya ve ezilen halklarımız açısından somut’un soyutlanışı değil, artık sömürge devrimlerinin stratejik çizgisi olarak pratik tarafından evrensel bir içerik-boyut kazanan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin hem ülke, hem bölge, hemde dünya devrimine vardırılması noktasında daha etkili ve güçlü temellerde nasıl pratikleştirileceğidir.

Bu sorunun cevabını pratik olarak en başta ülkemizde verdiğimiz taktirde hem bölge, hemde dünya devriminin yolunu açmış olacağız. işte tarih Türkiye proleteryasına ve emekçi halkımıza böylesine bir mukaddes görevi ve  tarihsel rolü gerçekleştirme koşullarını ve fırsatını sunmaktadır.

İşte bu görev biz proleter devrimcilerinindir.

PDF INDIR || ONLINE OKU

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.