THKP-C/MLSPB – BİLDİRİLER AÇIKLAMALAR – 2017-2018

THKP-C-MLSPB – Bildiriler – Açıklamalar

Bugün Anti emperyalistlik ve bağımsızlık mücadelesi kisvesi altında şovenist ve milliyetçi histeriden arınmamış sübjektif planda Efrin’e dönük saldırı esnasında kendi burjuvazisini ve faşist devletini destekleyecek denli omurgasız ve zavallı bir zemine düşmüş harcı alem solcularına Mahir Çayan zamanında en doğru tanımlamayı yapmıştır. “Emperyalistlerin soldaki uzantıları” bugün On’ları anmanın, Anti-emperyalistliğin ve faşizme karşı devrimci duruşun kıstası Efrin’de işgale karşı takınılacak tutumdur.

Eğer 30 Mart’ta Mahir Çayan’ı, Kızıldere’yi ve On’ları anmak istiyorsanız emperyalizme karşı bağımsızlık şiarını yükseltmek konusunda netseniz başta Efrin’de faşist ve işgalci Türk devletinin diktatörü Erdoğan’a karşı duruşu ve direnişi örgütlemeniz gerekir. Çünkü Efrin’de, Kürt halkı üzerinden emperyalist güçler ve bölgenin statükocu devletleri kendi çıkar-çatışma ve varlıklarını yeniden tahkim ediyorlar.

O açıdan biz; Parti-Cephe hareketi MLSPB olarak Efrin’de, emperyalizmin işbirlikçisi ırkçı-faşist ittifakın diktatörü Erdoğan’a karşı savaşıyoruz. Bugün Kızıldere’yi anmanın ölçüsü budur.

 

PDF INDIR || ONLINE OKU

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.