MARKSİST DEVRİM TEORİSİ & DEVRİM DENEYİMLERİ – PDF

MARKSİST DEVRİM TEORİSİ & DEVRİM DENEYİMLERİ

Betül ALTINDAL Anısına

ÖNSÖZ:

  • Marksist Devrim Teorisi Ve Devrim Stratejisiyle İlgili Temel Kavramlar Üzerine Seminer Notları” ilk  olarak S. Barikatta Eylül 2007’den itibaren yayınlandı. “Seminer notları” olarak başlayan bu çalışma, özünde bir semineri aştı ve dünya devrim deneylerini etraflıca ele alan kapsamlı bir çalışmaya dönüştü.

Bu tarihsel deneylerin geçmiş, an ve gelecek açısından yeni jenerasyon devrimci kuşaklara aktarılması devrimci mücadelemizin bütünlüğü düşünüldüğünde, partimizin asla hafife almaması gereken hem teorik hem ideolojik mücadele alanındaki devrimci görevinin geregidir. Biz bu sorumluluğun gereği 1. Baskısını yaparak siz değerli okuyuculara ulaştırmanın mutlulugunu paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere, strateji sorunun iki alanı vardır. Birincisi, devrimin hedeflerini içeren, program ve program sorunlarıdır. İkincisi ise, bu hedefe ulaşmak için izlenecek yol, yani stratejik çizgi ve sorunlarıdır. Bunlara ittifak ilişkileri de eklemek mümkündür.

Dikkat edilirse ve tüm bu konularda devrimci sosyalizmin birikimine bakılırsa, partimizin tüm bu konularda, her süreçte üst üste koyarak ciddi bir birikime sahip olduğu görülecektir. Partimizin Kurucu Önderi Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları ve Kesintisiz Devrim I-II-III hem program hem de stratejik çizgi sorunlarında, Marksizm-Leninizm temelinde güçlü ve sağlam bir zemini ifade eder. Ama biz burada kalmadık; bu güçlü zemini geliştirdik, üzerine katarak ilerledik. 3. Konferans Kararları, Şafak Yargılanamaz 1-2, Mahir ve Devrim ideolojik mücadele cephesinde teorik boşluğun giderilmesinde ilk yazılı belgeler olmuştur

Devrimci yenilenme sürecinde bir alan “zayıf” kalmıştı; bu alan “stratejik çizgi” alanıydı. Biz, stratejik çizgimizi birikimiz üzerinden yeniden kurgularken, tüm bu deneylerle sıkı bağ kurmak zorundaydık. Çünkü devrimci sosyalizm, elbette bu topraklar üzerine basar ama tüm dünya devrimlerinin tarihsel deneylerini eleştirel ele alır, buradan beslenir. Tam da bu noktada, “Maksist Devrim Teorisi ve Devrim Stratejisi” çalışmamız, strateji sorunlarını bir çok açıdan ele alan, dünya devrim deneyleriyle sıkı bağlar kuran çalışmalardır.

  • Ve yıllar sonra Stratejik çizgimizin gerilla savaşı temelinde pratik planda ilk adımlarının atıldığı ve işlerlik kazandırıldığı İçinden geçtigimiz 4. bunalım döneminde bu dönemin ilişki ve çelişkilerinin en şiddetli yaşandığı Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da bu çatışma ve çelişkilerin içinde yer alarak, savaş-örgütlen örgütlen-savaş paratiginin iç içe örüldügü ve bu mücadele pratiğinin parti külliyatımıza kattığı “bildiriler- açıklamalar” başlıklı broşür.

Diğer yandan ise Politik, pratik planda artık bütün devrimci ve sosyalist güçler yeni tarihsel süreç-dönem tanımlamaları yapmakta ve hatta 3. bir emperyalist paylaşım (dünya) savaşının bölgesel bağlamda sürdürüldügü gerçeğini kabul etmektedirler. Fakat asıl sorun proleterya ve ezilen halklarımız açısından somut’un soyutlanışı değil artık sömürge devrimlerinin stratejik çizgisi olarak pratik tarafından evrensel bir içerik-boyut kazanan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin hem ülke, hem bölge, hemde dünya devrimine vardırılması noktasında daha etkili ve güçlü temellerde nasıl gerçekleştirileceğidir.

Bu sorunun cevabını pratik olarak en başta ülkemizde verdiğimiz taktirde hem bölge, hemde dünya devriminin yolunu açmış olacağız. işte tarih Türkiye proleteryasına ve emekçi halkımıza böylesine bir mukaddes görevi ve  tarihsel rolü gerçekleştirme koşullarını ve fırsatını sunmaktadır.

İşte bu görev biz proleter devrimcilerindir.

17 Şubat 2019

THKP-C/MLSPB

PDF INDIR || ONLINE OKU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.